,, Vaše úspěšná péče začíná u nás. "
  Profi řada světel TopLED - špička ve své třídě! Poznejte, co znamená VIDĚT.
  TECHNIPACS - PACS úložiště pro Váše DICOM data 
  KVOS - Kompletní vybavení operačních sálů ...
 4P - Populární Profesionální Pletysmograf PULSATRIX [JBS-10 & JBS-40]
 TECH CMS 2013 - Central Monitoring System
Aktuality
Omlouváme se!
Stránky jsou momentálně v rekonstrukci.
V případě informací o produktech, volejte viz kontakty a nebo rychlý kontakt níže.
Děkujeme za pochopení.
Rychlý kontakt
TECHNICARE CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 17/360
Ostrava – Nová Bělá
739 24

Tel./Fax: +420 596 728 055
servis@technicare.cz

Politika jakosti

Politika jakosti naší společnosti
Vedení společnosti při formulování obsahu Politiky jakosti vychází z vizí a strategie společnosti, které reagují na analýzu současných i budoucích potřeb našich zákazníků a z požadavků na systém managementu jakosti. V této souvislosti vyhlašujeme svou politiku, jako jeden ze základních pilířů svého podnikání.

Jednatel společnosti vyhlašuje následující principy politiky:

 • uznávat systém řízení jakosti za jednu s nejvyšších priorit společnosti a klíčových nástroj k zabezpečení trvalá kvality poskytovaných produktů a trvalé spokojenosti zákazníků
 • uplatňovat a neustále zlepšovat systém řízení při všech činnostech společnosti
 • udržovat a hodnotit vztahy s externími dodavateli produktů a služeb
 • dodržování zákonných požadavků a dokumentace systému jakosti je základem nepřetržitého zlepšování systému managementu jakosti
 • osobní angažovaností všech zaměstnanců poskytovat lepší služby svým zákazníkům

Vedení společnosti se zavazuje:

 • rozpracovat politiku jakosti do hodnotitelných cílů a zároveň vytvářet podmínky ke splnění daných cílů všem pracovníkům společnosti,
 • pravidelně prověřovat své chování stanovené politikou a cíli a v případě neplnění ukládat opatření k nápravě,
 • plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů, a to jak lidské, tak i finanční,
 • neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků společnosti vytvářet personálně odborné předpoklady pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků.
 • dodávat lékařské přístroje bezpečné pro obsluhu a hlavně pacienta
 • provádět kvalitní a včasný servis zdravotnické techniky dle objednávky nebo smlouvy

Vedení společnosti od zaměstnance očekává:

 • dbát na požadavky zákazníka
 • dodržovat zásady této Politiky jakosti
 • při všech činnostech postupovat dle dokumentace systému jakosti

V Ostravě dne 1.4.2011

jednatel společnosti